Poslední den v MŠ

Na poslední den jsem si pro děti připravila spíš zábavné aktivity, aby byl poslední den plný pohody, zábavy a smíchu. Přesně takové léto Vám přejeme za celý kolektiv MŠ a děkujeme za další hezký školní rok.

Policie ČR v HK

dověděli jsme se něco o bezpečném chování, ale nejlepší bylo stejně zkoušení výstroje a výzbroje. Neušla jsem tomu ani já :)

Velikonoce

pro děti jsem připravila projektový den, kde mohly okusit zvyky z jiných zemí

Téma domácí práce

na závěr tématu jsme s dětmi uklidili celou školku. Jediný kout nezůstal suchý :)

Masopust

Co je masopust a jak se slaví již víme. Celou dobu jsem s dětmi připravovala písničky a krátké vystoupení pro žáky ZŠ Librantice, nakteré jsme společně napekli sladké dobroty

Projektový den - zima

Pro děti jsem připravila aktivity z různých okruhů na téma zima

Stránky