Velikonoce

pro děti jsem připravila projektový den, kde mohly okusit zvyky z jiných zemí

Téma domácí práce

na závěr tématu jsme s dětmi uklidili celou školku. Jediný kout nezůstal suchý :)

Masopust

Co je masopust a jak se slaví již víme. Celou dobu jsem s dětmi připravovala písničky a krátké vystoupení pro žáky ZŠ Librantice, nakteré jsme společně napekli sladké dobroty

Divadélko

Shlédli jsme divadélko o myšce a kocourovi, kteří nám pověděli něco o zdraví, zdravé stravě, pohybu, ochraně přírody a třídili jsme s nimi odpad, to vše s doprovodem krásných písniček

Stránky