projektový den

Na závěr tématu měly děti připaven projektový den plný spolupráce a prožitků. Nezvyklé bylo malování zmrzlou temperou, pokračovalo se rozdělním do skupin podle barev. Pak se vysvobozoval sněhuláček z dráhy natažené přes třídu a mezi židličkami. Pokračovalo se oblékáním kamaráda, házením na cíl a tříděním obrázků podle ročních období. Pak se stavělo iglů a hrálo se s převleky.

Výukový program Dravci 2020

Opět jsme se mohly něco dozvědět, případně zopakovat si, něco o dravcích. Mohli jsme si prohlédnout puštíka, sýčka, káně, orla, výra, ale i fretku nebo 14 dní staré holoubě. Děti si mohly vzít ptáka i na ruku. Žáci ze ZŠ z vlastní iniciativy také uspořádali sbírku na podporu ptáků, což jejich majitelku a průvodkyni programu mile zaskočilo.

Ježíšek v MŠ

Ježíšek nám opět přinesl krásné dárky pro potěšení i vzdělávání.

konec roku 2019

Děkujeme za další společně prožitý kalendářní rok 2019, ve kterém se uvidíme naposledy v pátek 20.12.2020. Těšit se budeme na viděnou v novém roce, do kterého Vám tímto přejeme mnoho dobrého, hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví.

MŠ otevírá v pondělí 6.1.2020

Krásné svátky a šťastný vstup do nového roku přeje kolektiv MŠ Librantice

Vánoční besídka se odkládá

Z důvodu nemoci učitelky se besídka odkládá na lednový termín, jak jste byli již informováni v e-mailu.
Děkuji za pochopení.

První plavání

První plavčo jsme všichni zvládli na jedničku a rozdělili se do sekcí "malý bazén - velký bazén". Někteří postrádají části výbavy, proto vyhlašujeme pátrání a kdybyste měli doma něco navíc, znamená to, že to někomu chybí.

Další lekce připadá na středu 18.12.

Po Novém roce se MŠ otevírá 6.1.2020 a na plavčo jedeme hned 8.1.2020

Mikuláš v MŠ

Někteří měli pro strach uděláno, jiní (většinou ti nejhodnější) byly vyplašení, ale všichni statečně zvládli Mikuláši odříkat básničku nebo písničku nebo alespoň kousek z ní, skamarádit se s čertem a od andílků si vzít odměnu. Děkujeme všem představitelům za návštěvu.

Prosinec v datech

V prosinci nás čeká návštěva Mikuláše v pátek 6.12.. Dalším důležitým datem bude 11.12, kdy začíná plavecká výuka a měsíc zavřeme kulturně. V pondělí 16.12. zahrajeme připravovanou besídku pro žáky ZŠ a v úterý 17.12.již pojedeme "naostro" před rodiči a dalšími členy rodiny.

Těšíme se!

Návštěva loutkáře p.Polehňy

Dne 7.11.2019 nás v MŠ opět navštívil pan Polehňa se svým loutkovým divadélkem. Shlédli jsme tak premiéru hry O zlé kněžně aneb pekelný omyl. Hra děti bavila a pan Polehňa byl, dle svých slov, rád za milé a pozorné publikum. 

V únoru se na něj budeme opět těšit.

Stránky