Pečení v MŠ-konec masopustu

Pekli jsme na výtvarce, vařili na elipse (co máš nejradši, jak se to vaří?), vytleskávali Pekař peče housky a cvičili jemnou motoriku (hnětli těsto, váleli, uždibovali a lepili jsme k sobě prsty), na závěr jsme pekli musli a buchtu. Recepty najdete na nástěnce v MŠ.

enviromentální program - včelky

Děti se dnes dozvěděly více o nejdůležitějších tvorech naší planety - včelkách. Od paní učitelky Hanky dostaly velkou pochvalu, kolik toho samy vědí a jak dokáží spolupracovat.

KARNEVAL 2020

Děti si vyrobily ráno klaunské čepky, na elipse jsem si hráli s písmeny, která jsme i vařili. Úspěch měla také vyvolávaná s míčem, podlézání a nošení vajíček. Kdo chtěl, dostal plech s vodou ze kterého lovil pusou rybky a nakonec nás čekala židličkovaná a volné tanečky. Venku jsme pak klaunovi hledali hezké šaty. Odpoledne ještě přišla na řadu čokokostka. Kdo hodil šest, mohl si ukrojit čokoládu.

projektový den

Na závěr tématu měly děti připaven projektový den plný spolupráce a prožitků. Nezvyklé bylo malování zmrzlou temperou, pokračovalo se rozdělním do skupin podle barev. Pak se vysvobozoval sněhuláček z dráhy natažené přes třídu a mezi židličkami. Pokračovalo se oblékáním kamaráda, házením na cíl a tříděním obrázků podle ročních období. Pak se stavělo iglů a hrálo se s převleky.

Výukový program Dravci 2020

Opět jsme se mohly něco dozvědět, případně zopakovat si, něco o dravcích. Mohli jsme si prohlédnout puštíka, sýčka, káně, orla, výra, ale i fretku nebo 14 dní staré holoubě. Děti si mohly vzít ptáka i na ruku. Žáci ze ZŠ z vlastní iniciativy také uspořádali sbírku na podporu ptáků, což jejich majitelku a průvodkyni programu mile zaskočilo.

Ježíšek v MŠ

Ježíšek nám opět přinesl krásné dárky pro potěšení i vzdělávání.

konec roku 2019

Děkujeme za další společně prožitý kalendářní rok 2019, ve kterém se uvidíme naposledy v pátek 20.12.2020. Těšit se budeme na viděnou v novém roce, do kterého Vám tímto přejeme mnoho dobrého, hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví.

MŠ otevírá v pondělí 6.1.2020

Krásné svátky a šťastný vstup do nového roku přeje kolektiv MŠ Librantice

Vánoční besídka se odkládá

Z důvodu nemoci učitelky se besídka odkládá na lednový termín, jak jste byli již informováni v e-mailu.
Děkuji za pochopení.

Stránky