Dokumenty

Organizační řád 2018/2019

Školní řád 2018/2019

Školní vzdělávací program 2018/2019

Evidenční list

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Vnitřní řád

Školní vzdělávací plán

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku