Dokumenty

Potvrzení od lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Směrnice pro stanovení kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád

Školní řád

Školní vzdělávací program

Vnitřní řád

Školní vzdělávací plán

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku