Denní program

6:30 – 8:15             Příchod dětí, volná hra pod dohledem, výtvarné tvoření

8:30 – 9:00             Komunikační chvilka v kruhu, ranní cvičení.

9:00 – 9:30             Osobní hygiena, dopolední svačinka.

9:30 – 10:00           Skupinové a individuální činnosti dle plánu, didakticky zacílené činnosti

                             (hudební, smyslové, dramatické, výtvarné, logicko-matematické)

10:00 – 11:45       Osobní hygiena, pobyt venku – pohybové aktivity, hry na zahradě,                                           vycházky do  okolí  MŠ s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním                                           podmínkám, v případě nepříznivého počasí náhradní činnost

11:45 – 12:30         Osobní hygiena, podávání oběda, hygiena, čištění zoubků

12:15                       Rozcházení dětí po obědě

12:15 – 13:00         Ukládání dětí k odpočinku na lůžku, četba

13:00 – 14:00          Klidový režim dětí, odpočinek, náhradní klidové činnosti, individuální                                         práce s předškoláky - "Hrajeme si na školu."

14:15 – 14:45          Osobní hygiena, odpolední svačinka.

14:45 – 16:30          Volně spontánní zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě

                              pěkného počasí na zahradě mateřské školy.

V 16:30 se mateřská škola uzavírá.