UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Do MŠ může docházet pouze zdravé dítě! Pokud má dítě tzv. zelenou rýmu, která je vysoce infekční, v žádném případě nemůže být v kolektivu zdravých dětí. Při výskytu vší, nesmí dítě minimálně 2 dny do kolektivu dětí. Vysoce infekční je i zánět spojivek.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Denní program

6:30 – 8:00      Příchod dětí, volná hra pod dohledem, výtvarné tvoření, individuální práce s                              dětmi, nabídkové činnosti

Stránky