Stravování

Jídelna ZŠ Černilov

Pro objednávání a správu účtu strávníka je speciálně zřízena internetová aplikace. Jde o zlepšené, přehledné a aktuální informace o druhu objednaného jídla a o finančním stavu konta strávníka.
Tato aplikace je dostupná na internetové adrese www.strava.cz, kde se po výběru stravovacího zařízení  číslo 6735,  může strávník přihlásit svým uživatelským jménem „příjmení.jméno“ (psáno bez diakritiky) v kombinaci s přidaným heslem.

Do jídelny se strávník musí nejprve přihlásit poocí vypkněné přihlášky, kterou nalezne zde¨: https://www.zscernilov.cz/zivot-skoly/skolni-jidelna

tuto odešle na : jidelna@zscernilov.cz

po přidělení konta se může strávník přihlásit v aplikaci strava.cz, číslo jídelny 6735, přihlašovací jméno: prijmeni.jmeno, heslo: obedy1 - doporučuje se změnit po prvním přihlášení

 

Placení obědů:

- převod z účtu (VS = rodné číslo strávníka bez lomítka)
- vkladovou složenkou na účet (za složenku se neplatí) SS = rodné číslo strávníka

- číslo účtu školní jídelny: 192 533 046/0300
- Peníze je nutno vložit minimálně ve výši měsíčního stravného, možno však i vyšší částku, stravné se platí   vždy na následující měsíc.
- Na internetových objednávkách si může každý strávník po vložení uživatelského jména a hesla (které vydá na požádání vedoucí ŠJ) kontrolovat svůj účet. Zde je uvedeno čerpání stravného a odebrané obědy (zda jsou vyzvednuty, nevyzvednuty, odhlášeny, nebo hromadně odhlášeny).

Ceny stravného od 1. 9. 2023: 
žáci 7-10 let     31,- Kč
žáci 11 -14 let   34,- Kč
dospělý             85,- Kč
cena režie         43,- Kč
 
děti mš do 6 let:                    děti nad 6 let:
přesnídávka 11,-                                 12,-
oběd            21,-                                  31,-
svačinka      12,-                                  13,-
nápoje           5,-                                    5,-
                     49,-                                 61,-

 

 

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. má strávník nárok na dotované jídlo pouze v první den nemoci.
Za neodhlášené obědy se musí doúčtovat režie.

Objednávání obědů:

- pomocí internetu na adrese: www.strava.cz, kde naleznete i jídelníček na celý týden

Odhlašování obědů:

- pomocí internetu na adrese www.strava.cz
- telefonicky ve školní jídelně vždy den předem do 13,30 hodin a nebo v den nepřítomnosti do 7,00 hodin     ráno

telefon do jídelny: 495 431 478