Stravování

Jídelna ZŠ Černilov

Pro objednávání a správu účtu strávníka je speciálně zřízena internetová aplikace. Jde o zlepšené, přehledné a aktuální informace o druhu objednaného jídla a o finančním stavu konta strávníka.
Tato aplikace je dostupná na internetové adrese www.strava.cz, kde se po výběru stravovacího zařízení  číslo 6735,  může strávník přihlásit svým uživatelským jménem „příjmení.jméno“ (psáno bez diakritiky) v kombinaci s přidaným heslem.

Placení obědů:

- převod z účtu (VS = rodné číslo strávníka bez lomítka)
- vkladovou složenkou na účet (za složenku se neplatí) SS = rodné číslo strávníka

- číslo účtu školní jídelny: 192 533 046/0300
- Peníze je nutno vložit minimálně ve výši měsíčního stravného, možno však i vyšší částku, stravné se platí   vždy na následující měsíc.
- Na internetových objednávkách si může každý strávník po vložení uživatelského jména a hesla (které vydá na požádání vedoucí ŠJ) kontrolovat svůj účet. Zde je uvedeno čerpání stravného a odebrané obědy (zda jsou vyzvednuty, nevyzvednuty, odhlášeny, nebo hromadně odhlášeny).

Ceny stravování:

Děti MŠ do 6 let:

Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 16,-Kč
Svačinka 8,- Kč
Celkem 33,-Kč

Děti MŠ nad 6 let:

Přesnídávka 10,- Kč
Oběd 23,-Kč
Svačinka 8,-Kč
Celkem 41,-Kč

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. má strávník nárok na dotované jídlo pouze v první den nemoci.
Za neodhlášené obědy se musí doúčtovat režie a to ve výši 32,- Kč.

Objednávání obědů:

- pomocí internetu na adrese: www.strava.cz, kde naleznete i jídelníček na celý týden

Odhlašování obědů:

- pomocí internetu na adrese www.strava.cz
- telefonicky ve školní jídelně vždy den předem do 13,30 hodin a nebo v den nepřítomnosti do 7,00 hodin     ráno

telefon do jídelny: 495 431 478, 731 659 341

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. má strávník nárok na dotované jídlo pouze v první den nemoci.
Za neodhlášené obědy se musí doúčtovat režie a to ve výši 24,- Kč.