Platby za lyžařský výcvik do 31.1.2017!!!!

Zájemci o lyžařský výcvik, nezapomeňte uhradit platbu za výcvik do 31.1.2017 na číslo účtu uvedené v informačním letáčku. Ten odevzdejte vyplněný do 27.1. do Mš

Loutkové divadlo v Mš

V pátek 13.1. nás navštíví lidový loutkař Jiří Polehňa s pohádkovým představením ,, Kluci z pohádek" 

Projektový den ,,Potravina a řemeslo" 12.12.

V pondělí 12.12. jsme měli v Mš projektový den ,,Potravina a řemeslo" Děti se seznámily s výrobou a zpracováním plodin, řemeslnou výrobou a dokonce i ochutnaly farmářské výrobky.

6.12. Cirkusové představení fotky

V úterý 6.12. jsme se zúčastnili cirkusového vystoupení. Shlédli jsme balance se sklem, žonglování, kouzelnické triky a obdivuhodné výkony cvičených pejsků

Mikuláš 5.12. fotky

V pondělí 5.12. nás ve školce navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti statečně předvedly čertovskou písničku s tanečkem a za odvahu dostaly i nadílku

Sobota 3.12. Vítání občánků

V sobotu 3.12. od 14:00 proběhne vítání občánků v tělocvičně ZŠ. Sraz ve 13:45 před tělocvičnou. 

Stránky