Projektový den ,,Potravina a řemeslo" 12.12.

V pondělí 12.12. jsme měli v Mš projektový den ,,Potravina a řemeslo" Děti se seznámily s výrobou a zpracováním plodin, řemeslnou výrobou a dokonce i ochutnaly farmářské výrobky.

6.12. Cirkusové představení fotky

V úterý 6.12. jsme se zúčastnili cirkusového vystoupení. Shlédli jsme balance se sklem, žonglování, kouzelnické triky a obdivuhodné výkony cvičených pejsků

Mikuláš 5.12. fotky

V pondělí 5.12. nás ve školce navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti statečně předvedly čertovskou písničku s tanečkem a za odvahu dostaly i nadílku

Sobota 3.12. Vítání občánků

V sobotu 3.12. od 14:00 proběhne vítání občánků v tělocvičně ZŠ. Sraz ve 13:45 před tělocvičnou. 

Jiráskovy sady 11.11. fotky

V pátek 11.11. jsme před lekcí plavání navštívili Jiráskovy sady. Poznání neobvyklých druhů dřevin zakončilo setkání s přítulnými nutriemi, které obývají soutok řek Labe a Orlice.

24.11. Sběr papíru

Ve čtvrtek 24.11. bude probíhat před Zš sběr papíru

18.11. Náhradní lekce plavání

V pátek 18.11. pojedeme na náhradní lekci plavání. Odjezd autobusem v 8:00, prosím o příchod dětí do 7:45hod. Návrat v 11:00hod

Výlet Jiráskovy sady 11.11

V pátek 11.11. pojedeme před plaváním na výlet. Navštívíme Jiráskovy sady, popřípadě Muzeum vých.Čech. Odjezd 8:00 hod, prosím o příchod dětí do mš do 7,50hod. Svačinu děti dostanou.

Stránky