Informace o přijímaní dětí do MŠ

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní bude probíhat v měsíci květnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volnou kapacitu. O přesném termínu zápisu je veřejnost informována písemným oznámením na viditelném místě v MŠ a na webových stránkách.

Denní program

6:30 – 8:15             Příchod dětí, volná hra pod dohledem, výtvarné tvoření

8:30 – 9:00             Komunikační chvilka v kruhu, ranní cvičení.

Stránky