Výukový program Dravci 2020

Opět jsme se mohly něco dozvědět, případně zopakovat si, něco o dravcích. Mohli jsme si prohlédnout puštíka, sýčka, káně, orla, výra, ale i fretku nebo 14 dní staré holoubě. Děti si mohly vzít ptáka i na ruku. Žáci ze ZŠ z vlastní iniciativy také uspořádali sbírku na podporu ptáků, což jejich majitelku a průvodkyni programu mile zaskočilo.