Výsledky přijímacího řízení pro šk.rok 2018/2019

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí o kontaktování MŠ ohledně dalšího postupu po přijetí. Na děti, které jsme nemohli přijmout se budeme těšit u dalšího zápisu.