projektový den

Na závěr tématu měly děti připaven projektový den plný spolupráce a prožitků. Nezvyklé bylo malování zmrzlou temperou, pokračovalo se rozdělním do skupin podle barev. Pak se vysvobozoval sněhuláček z dráhy natažené přes třídu a mezi židličkami. Pokračovalo se oblékáním kamaráda, házením na cíl a tříděním obrázků podle ročních období. Pak se stavělo iglů a hrálo se s převleky.