Preventivně informační přednáška PČR HK

pátek 26.4.209, odjezd 8:00 linkovým busem

příchod o MŠ do 7:45

S sebou batůžek s pitím, kapesníky, případně pláštěnka

Obsah: představení PČR, bezpečné chování doma, venku a bezpečné chování účastníků silničního provozu.