Mikuláš v MŠ

Ve středu nás navštívil Mikuláš s čerty a andílkem. Rošťáků by se u nás pár jistě našlo, ale všechno to jsou dobré a hodné dušičky, takže čet si nakonec nikoho nevzal, jen tu jednu dívenku ze ZŠ, kterou si již přinesli v pytli :-) Většina dětí měla pro Mikuláše obrázek a nakonec jsme naší návštěvě zatančili a zazpívali.

Výlet hasičským autem

Děti byly všechny moc hodné, čerti nám nikoho neodnesli a za krásné zpívání nám strejda Jarda slíbil výlet hasičským autem na nedalekou rozhlednu. Některé děti musely překonávat svůj strach, ale nakonec byla všechna naše dítka nadšená, jak z jízdy, tak z výstupu na rozhlednu. Dostali jsem také školení o bezpečnosti a správném chování. Moc děkujeme za krásný den!

Vánoční besídka

Zveme všechny rodiče, prarodiče, tetičky, strýčky, brášky a sestřičky, kamarády, prostě všechny, kteří s námi chtějí prožít příjemný předvánoční čas, na Vánoční besídku MŠ Librantice. Vystoupení proběhne ve středu 20.12.2017 v místní hospůdce Na hřišti od 17:00.

Těšíme se na Vás.

Vánoční zpívání

Část rodičů s přáteli nám dne 13.12.2017 přijde zahrát a zazpívat koledy a vánoční písně. Vystoupení začne v 15:00. Na vystoupení zveme i rodiče. 

Čertí rej

Závěr vzdělávacího okruhu "Už nám zima začíná, čerti lezou z komína" se ponese v uvolněném duchu - děti budou tento den čekat hry, aktivity a úkoly, které prověří jejich znalosti a dovednosti.

Rej proběhne v MŠ v úterý 5.12.2017, dětem připravte převleky a obleky dle svého uvážení. (Z bezpečnostních důvodů prosíme žádné vidle, dlouhé čertí ocásky apod, děkujeme)

Halloweenská párty

Děti přišly v kostýmech, připravily si občerstvení a zahrály několik her a soutěží. Nechybělo připomenutí odkud se tento svátek vzal a jak ho prožíváme u nás. Pro děti to tak bylo skvělé oživení denního programu školky a den si skvěle užily.

Halloweenské dýně

V rámci tématu "Halloweenské klání" jsme s dětmi vydlabávali a vyřezávali dýně, kterými jsme vyzdobili exteriér školky.

Divadelní hrátky v MŠ

V pondělí nás čeká návštěva divadla. V poslední době jsme v rámci řízené činnosti secvičili dvě pohádky - O veliké řepě a Zvířátka a budka. Společně s nimi jsme si přiblížili vhodné chování v divadle, etiketu a kulturu.

Hledání pokladu

I přes rozporuplné předpovědi počasí jsme se rozhodli vyrazit dobývat poklad, aby nám rodiče nemuseli každý den vypravovat batůžek s pitím. Krátké mrholení ani pár kapek nás nevyvedlo z míry, v pláštěnkách nám bylo hej a nadšení z hledání úkolů nás zcela pohltilo. Všechny děti prokázali dobrou znalost místa, kde žijí. Znaly stromy, živočichy, budovy, domečky kamarádů, které nám sloužili jako stanoviště pro úkoly. Ty testovali znalosti, bystrost, spolupráci a také pohybové dovednosti. Libranťáček poklad velmi dobře schoval, ale před dětmi se neukryje nic a tak jsme vítězoslavně dorazili do školky. Podle vyprávění dětí měly největší úspěch pohybové úkoly a právě hledání barevných kamínků a ruliček s úkoly.

 

 

Stránky