Návštěva Přírodovědného centra

Děti byly opravdu nadšené a někteří odvážlivci si zvířátko i pohladili. Pozorovali jsme rozdíly mezi zvířaty stejného druhu a dozvěděli se několik zajímavostí ze života zvířat.