Mikuláš v MŠ

Ve středu nás navštívil Mikuláš s čerty a andílkem. Rošťáků by se u nás pár jistě našlo, ale všechno to jsou dobré a hodné dušičky, takže čet si nakonec nikoho nevzal, jen tu jednu dívenku ze ZŠ, kterou si již přinesli v pytli :-) Většina dětí měla pro Mikuláše obrázek a nakonec jsme naší návštěvě zatančili a zazpívali.