enviromentální program - včelky

Děti se dnes dozvěděly více o nejdůležitějších tvorech naší planety - včelkách. Od paní učitelky Hanky dostaly velkou pochvalu, kolik toho samy vědí a jak dokáží spolupracovat.