Den otevřených dveří - info pro zájemce o přijetí k předšk.vzdělávání

Pro rodiče a děti, kteří mají zájem o přijetí k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2019/2020, chystáme Den otevřených dveří. Připadne na středu 24.4.2019 od 9:30 cca do 10:30.

- Prohlédnutí prostor

- Seznámení s informacemi o přijetí, vzdělávání v MŠ

- Možno přijít s dítětem (seznámení s prostředím)

 

Samotný zápis se koná 6.5.2019 v MŠ od 17:00 do 18:30.

Více informací v sekci "důležité informace" - "informace o přijímání dětí"